Jesteś tutaj

Polityka prywatności

Moniuszki 7 Spółka z o.o.

Polityka prywatności

(obowiązuje od dnia 25.05. 2018 roku)

Dbamy o zaufanie naszych Klientów, dlatego ochrona danych jest dla nas bardzo ważna. Abyś się czuł bezpiecznie, ściśle przestrzegamy postanowień ustawowych. Dlatego przekazujemy Ci informacje na temat tego, jakie dane gromadzimy w naszych zbiorach oraz w jaki sposób je przetwarzamy.

 • Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych jesteśmy my, czyli Moniuszki 7 Spółka z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Moniuszki 7, 40-005 Katowice, wpisani do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000126323, NIP: 6340197507.

Masz pytania odnośnie swoich danych osobowych? Napisz do nas, e-mail: poczta@moniuszki7.pl

 • W jaki sposób zbieramy Twoje dane osobowe?
 1. Jeżeli składasz ofertę, zamówienie lub podpisujesz umowę najmu.
 2. Twoje dane osobowe zbieramy również, gdy starasz się o pracę w naszej firmie. Przesyłasz nam wtedy podanie o pracę w postaci pliku CV.
 • W jakim celu zbieramy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?
 1. Realizacji zawartych umów.
 2. Prawidłowego wystawienia faktur VAT.
 3. Obliczenia i odprowadzenia podatków i składek ZUS.
 • Nie zbieramy danych osobowych w sposób automatyczny.

Twoje dane, które dobrowolnie nam przekazałeś, wykorzystamy do realizacji zawartych umów i wykonania naszych obowiązków ustawowych. Twoje dane osobowe możemy przekazać:

 1. firmie informatycznej, która utrzymuje w gotowości nasz system komputerowy,
 2. biuru rachunkowemu, które wykonuje dla nas usługi księgowe,
 3. firmie windykacyjnej w przypadku zaległości w regulowaniu naszych należności.
 • W jaki sposób masz dostęp do swoich danych osobowych? Czy możesz odwołać wcześniej wyrażoną zgodę na otrzymywane informacji handlowych?

Pamiętaj, że w każdej chwili przysługuje Ci dostęp do Twoich danych osobowych. Możemy bezpłatnie przesłać Ci kopię Twoich danych, które dobrowolnie nam przekazałeś.

Dbamy o komfort i bezpieczeństwo naszych Klientów, dlatego możesz od nas zawsze dowiedzieć się:

 1. w jakim celu są zbierane i przetwarzane Twoje dane osobowe,
 2. jakiego rodzaju dane przetwarzamy,
 3. komu przekazujemy Twoje dane osobowe,
 4. jak długo planujemy przechowywać Twoje dane osobowe.

Przysługuj Ci również prawo do sprostowania swoich danych osobowych oraz do ich ograniczenia lub usunięcia.

 • W jaki sposób Twoje dane osobowe są zabezpieczane?

Dbamy o zaufanie naszych Klientów. Dane osobowe każdego, kto dobrowolnie nam je przekaże, są przez nas zabezpieczone poprzez stosowanie środków organizacyjnych i technicznych odpowiednich do tego, aby nie naruszać Twoich praw.  Dbamy o to, aby Twoje dane osobowe nie trafiły do osób nieupoważnionych, zostały uszkodzone/zniekształcone lub zniknęły. Dostęp do danych osobowych przechowywanych w systemie tradycyjnym i w systemie informatycznym, mają wyłącznie upoważnieni pracownicy Spółki Moniuszki 7.

 • Postanowienia końcowe
 1. Zasady określone w Polityce Prywatności podlegają prawu polskiemu.
 2. Masz prawo do skargi na nasze postępowanie z Twoimi danymi osobowymi. Możesz ją wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. Nasza Polityka Prywatności obowiązuje od 25.05.2018 roku.

 

Katowice, dnia 23.05.2018 r.

Sylwia Dokładańska

Członek Zarządu Moniuszki 7 Spółka z o.o.

 

 

 

"We wrześniu 2011 roku MONIUSZKI 7 Sp. z o.o. została przejęta przez Grupę Kapitałową JR HOLDING S.A.”

 

OFERTA REKLAMY NA ELEWACJI  >>>  pobierz